top of page

Nieuwsbrief Atiy maart 2016

Onderstaande nieuwsbrief is geschreven door Anna Haarman.

Anna Haarman is als vrijwilligster sinds 1997 actief in Bolivia en ondersteunt de plaatselijke bevolking met haar enthousiaste en tomeloze inzet die zich richt op het verbeteren van de levensstandaard van kinderen in Cochabamba en omgeving. Een belangrijk project waar Anna al jaren in participeert is het realiseren van basisonderwijs en het bouwen van een school. De bouw van deze school is gefinancierd door donateurs uit Nederland die Stichting Atiy Nederland een warm hart toedragen. De donaties worden verder nog gebruikt voor aanverwante projecten waarover Anna hieronder schrijft.

"Beste Allemaal,

Ik hoop dat het u allen goed gaat; hierbij stuur ik een update van de gebeurtenissen van de laatste maanden.

Nieuwe schooljaar

1 februari is het nieuwe schooljaar weer begonnen; zo ook op de Atiy school en de school Bolivia-Holanda in Kasa Huasa. Altijd is het begin van een nieuw school jaar hectisch, vooral omdat er nog steeds te weinig scholen zijn in Bolivia en het aantal schoolkinderen nog steeds groter wordt.

Dankzij donaties hebben we dit jaar weer een groot aantal arme schoolkinderen geholpen met schoolmateriaal. Een aantal kinderen hebben we met schoolboeken, uniformen, schoeisel en schoolgeld geholpen. Zou die hulp er niet zijn, dan zouden deze kinderen niet naar school gaan: een belangrijke hulp dus voor deze kinderen.

Met de start van het schooljaar zijn wij ook weer begonnen met het eetzaalproject en het huiswerkbegeleidingsproject. In totaal hebben we 89 kinderen ingeschreven. In de comedor is sinds dit schooljaar een nieuwe kokkin aan het werk, omdat onze voormalige kokkin doña Inez vertrokken is naar Buenos Aires om daar te werken. Haar kinderen zijn in Cochabamba gebleven en nemen deel aan de comedor."

School Bolivia-Holanda in Kasa Huasa

Er zijn 6 klaslokalen in gebruik en er zitten nu 240 kinderen op school. Met de donatie van de actie adoptie van Basisschool de Achtbaan in Melick wordt gewerkt aan de afwerking van de lokalen.

Er is materiaal aangeschaft voor de aanleg van elektriciteit en dit is op de benedenverdieping geïnstalleerd door de ouders, ook zijn de muren afgestuct. Daarnaast worden de toiletblokken afgewerkt: er worden deuren gemaakt voor de 8 toiletten, zodat de kinderen meer privacy hebben. Ook worden de opberghokken voorzien van deuren zodat ze kunnen worden afgesloten.

De lokale overheid heeft fondsen vrijgemaakt en de tegelvloer in 3 lokalen laten leggen.

Ik heb overleg gehad met het schoolbestuur en zij voorzien voor het volgend schooljaar een tekort aan klaslokalen. Door de grote bureaucratie van de overheid wordt er geen hulp verwacht hiervoor. De vraag is aan Atiy gesteld om te helpen met bouwmaterialen voor een klaslokaal. De ouders zijn wederom bereid om het lokaal zelf te bouwen.

Tuinbouwproject

Er is door iedereen hard gewerkt in de tuin: een groot gedeelte van de aardappels is gerooid en nieuwe gewassen zijn geplant. Tot het einde van de regenperiode zal er zowel in de tuin als de kas worden verbouwd, na de regenperiode gaan we alleen in de kas groentes verbouwen om zo het waterverbruik te verminderen in de droge periode.

Samenwerking SOS-kinderdorpen (Aldea SOS)

Begin van dit jaar hebben we overleg gehad met de organisatie SOS kinderdorpen, hier ALDEA SOS genaamd. Ze hebben 2 kindertehuizen in Cochabamba, maar doen ook preventief werk. Dit houdt in dat ze arme families met kleine kinderen helpen om te voorkomen dat ze in kindertehuizen terecht komen. Omdat wij het eetzaal- en huiswerkbegeleidingsproject hebben en de medische post, is gevraagd of we een overeenkomst konden maken, dit is gebeurd.

Via Aldea SOS zijn er al een aantal kinderen in ons project gekomen.

Zo is er het voorbeeld van Don Emilio: hij woont aan de rand van Cochabamba met zijn gezin met 5 kinderen en kan niet meer lopen door een val van de 2e verdieping. Hij kan dus niet meer werken en de kinderen kunnen niet naar school. Ze wonen in een 'anti-kraak' woning. Ze klopten aan bij Aldea SOS voor hulp. Hij werd door hen verwezen naar de dokter op onze medische post waar hij werd nagekeken. Hij bleek een urineweginfectie te hebben en doorligplekken. Door verschillende mensen werden spullen gegeven, zoals een bed en een rolstoel. En er werden door Atiy enkele spullen aangeschaft, zoals een water bidon zodat ze schoon drinkwater ter beschikking hebben.

Aldea SOS zorgde voor meubels en levensmiddelen en betaalde de medische kosten. Er zal gezocht worden naar verdere hulp, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie en onderzoek door een neuroloog. Atiy heeft de kinderen in het eetzaalproject opgenomen en ze kunnen weer naar school gaan. Voor de 2 kleinste kinderen wordt gewerkt om ze in het kinderdagverblijf te krijgen.

Aldea sos gaat kijken of er werk voor zijn vrouw is, zodat geld kan verdienen in plaats van te bedelen.

Daarnaast gaan de mensen van Aldea SOS workshops geven bij ons in het project . De eerste zal gaan over voeding en hygiëne. Aan alle moeders is aangeraden om zich daarvoor op te geven onder het motto: alles wat je leert is mee genomen en het contact met Aldea SOS is voor ieder gunstig.

Zo is er een een samenwerking ontstaan waarin ieder zijn bijdrage zal doen en hopelijk veel families geholpen kunnen worden.

Ik laat het hierbij.

Langs deze weg dank ik iedereen hartelijk voor de ontvangen giften, want zonder die hulp zou helpen niet mogelijk zijn.

A Dios

Hartelijke groeten,

Anna

EERDERE BERICHTEN

ARCHIEF

TAG

bottom of page