top of page

ATIY GROEIT 

Atiy Nederland is een groep enthousiaste mensen die in 1997 het initiatief heeft genomen om een school voor kansarme kinderen in Bolivia te realiseren. Na al ruim 20 jaar is er in St. Antonio de Buena Vista een school gerealiseerd genaamd Atiy, waar zo’n 1100 kinderen dagelijks onderwijs volgen. Iets verderop is er een tweede school, genaamd Bolivia-Holanda in Kasa Huasa (wijk) gestart in 2012, waar ook zo’n 1000 kinderen naar school gaan. De kinderen zijn 5 tot 15 jaar oud en krijgen verschillende lessen, waaronder rekenen, spelling, grammatica, maar ook gym en biologie.

Voor de armste kinderen die onderwijs volgen op de Atiy school, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het eetzaalproject en de huiswerkbegeleiding. Dagelijks worden hier warme maaltijden verzorgd door moeders van schoolgaande kinderen, zodat de armste kinderen een warme maaltijd hebben. Na deze maaltijd krijgen ze in klassen huiswerkbegeleiding, omdat de ouders hierin vaak niet kunnen ondersteunen. Zo blijven ze bij met de stof die op school wordt gegeven!

Door de scholen en overige projecten wordt ervoor gezorgd dat de kinderen een betere toekomst kunnen krijgen, maar ook dat ze niet meer op straat leven en moeten bedelen. Stichting Atiy creëert een veilige omgeving, waarin de kinderen kunnen leren en zichzelf kunnen ontwikkelen.

 

Op deze wijze wordt er gewerkt aan een betere toekomst voor de gehele, lokale bevolking.

ATIY 1997
ATIY HEDEN
bottom of page