Stichting Atiy Nederland wordt gevormd door een bestuur, bestaande uit zes personen. We zijn een formeel rechtspersoon en staan ingeschreven bij de KvK en beschikken over een zogenaamde ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

MEET THE TEAM

ATIY NEDERLAND

Anna Haarman.png

Anna Haarman

Coördinatie Bolivia

"Ik woon sinds 1998 in Bolivia en zet me sinds die tijd in voor een betere toekomst voor kinderen. Dagelijks ben ik te vinden bij een van de scholen of het eetzaalproject. Ik zorg ervoor dat al het geld van donaties uit Nederland goed terecht komt en besteed wordt."

Mikis Snijders.png

Mikis Snijders

Voorzitter

"Samen met mijn vrouw heb ik in 1997 een bezoek gebracht aan Cochabamba en het initiatief gestart een school op te richten om een betere toekomst te kunnen geven aan de kansarme kinderen. In Nederland zorg ik samen met het bestuur ervoor dat we de projecten in Bolivia kunnen blijven ontwikkelen."

Charissa van den Eertwegh.png

Charissa van den Eertwegh

Penningmeester

"In 1997 startte ik samen met mijn man een school voor kansarme kinderen in Cochabamba. Inmiddels zorg ik er in Nederland voor dat de projecten in Bolivia kunnen blijven doorgaan en dat we hierin verder kunnen ontwikkelen."

Ruud Vogelzang.png

Ruud Vogelzang

Algemeen bestuurslid

"In 2012 bezocht ik voor het eerst samen met mijn partner de scholen van Stichting Atiy in Cochabamba. Sindsdien ben ik algemeen bestuurslid van de Stichting in Nederland en organiseer ik samen met het bestuur o.a. bijeenkomsten om onze donateurs weer te spreken en om nieuwe projecten onder de aandacht te brengen."

Debby Collin.png

Debby Collin

Algemeen bestuurslid

"Samen met mijn partner bezocht ik in 2012 voor het eerst Cochabamba, de scholen en het eetzaalproject van Stichting Atiy. Sinds die tijd ben ik met heel veel plezier vrijwilliger en zet ik me in voor de Stichting in Nederland. In 2014 heb ik samen met mijn partner er o.a. voor gezorgd dat er een voetbalveld gerealiseerd werd naast het eetzaalproject, waar de kinderen tot op de dag van vandaag nog met veel plezier gebruik van maken."

Mayra Snijders.png

Mayra Snijders

Algemeen bestuurslid

"Stiching Atiy is mij met de paplepel ingegoten, mijn hele leven hoor ik er over. In 2015 zijn deze verhalen voor mij voor het eerst een eigen ervaring geworden toen ik met mijn ouders bij de scholen en het eetzaalproject ben geweest. Sinds deze reis ben ik dan ook bij de Stichting betrokken als vrijwilliger, wat ik met veel plezier doe! Eind 2022 ben ik teruggegaan om te zien hoe de projecten ontwikkeld waren in de loop der tijd en welke ontwikkelingen we als Stichting nog kunnen gaan ondersteunen in de toekomst."

De vrijwilliger.png

Onze vrijwiligers

Algemeen bestuurslid

Zonder onze vrijwilligers zouden wij nergens zijn. De vrijwilligers van Stichting Atiy zetten zich op verschillende manieren in om de kinderen in Cochabamba een betere toekomst te geven.