top of page

MEET THE TEAM

ATIY IN BOLIVIA

In Bolivia woont onze ‘vaste’ vrijwilliger en lokaal boegbeeld voor Atiy: Anna Haarman. Sinds 1998 woont ze in Bolivia en zorgt ze ervoor dat het geld uit Nederland op een verantwoorde wijze wordt besteed.  De lokale bevolking wordt nauw betrokken in deze samenwerking. Sinds geruime tijd is de Atiy school erkend door de Boliviaanse overheid, wat betekent dat er gestreefd wordt naar structurele financiering vanuit de overheid.

Anna houdt in de gaten welke behoeften er zijn in Bolivia en bespreekt dit met het bestuur in Nederland. In Nederland wordt vervolgens gekeken of, en hoe, hierop ingespeeld kan worden. We kunnen gerust stellen dat Atiy zonder de ondersteuning, inzet en doorzettingsvermogen van Anna nooit zo groot en professioneel van de grond was gekomen als nu het geval is.

bottom of page