MEET THE TEAM

ATIY IN BOLIVIA

In Bolivia zit onze 'vaste' vrijwilligster en lokaal boegbeeld voor Atiy: Anna Haarman. Ze is Nederlandse en is sinds 1998 in Bolivia. Ze zorgt dat het geld uit Nederland op een verantwoorde wijze wordt besteed. Ze doet dit in nauwe samenwerking met de lokale bevolking. Sinds geruime tijd is de Atiy School erkend door de Boliviaanse overheid. Dit betekent dat er gestreefd wordt naar structurele financiering vanuit de overheid. Uiteindelijk moet de school onafhankelijk van Nederland kunnen functioneren. 

 

Anna coördineert en signaleert situaties die acuut financiële ondersteuning nodig hebben. In overleg met Atiy Nederland wordt vervolgens bekeken of de ondersteuning budgettair mogelijk is. Op deze wijze blijft er geen enkele eurocent aan de strijkstok hangen, waarborgen we een verantwoorde besteding en voeren we een verantwoord en transparant financieel beleid. We kunnen gerust stellen dat Atiy zonder de ondersteuning, inzet en doorzettingsvermogen van Anna nooit zo groot en professioneel van de grond was gekomen als nu het geval is. 

 

In 2014 heeft Anna voor al haar inspanningen en ter gelegeheid van het 15-jarig jubilieum van Atiy een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. 

Stichting Atiy Nederland wordt gevormd door een bestuur, bestaande uit vier personen. We zijn een formeel rechtspersoon en staan ingeschreven bij de KvK en beschikt over een zogenaamde ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).