Nieuwsbrief september 2014

Via deze link vindt u de complete nieuwsbrief inclusief foto's. Onderstaand een tekstversie.


Nieuwsbrief september 2014

jaargang 16

Onderstaande nieuwsbrief is geschreven door Anna Haarman. Anna Haarman is als vrijwilligster sinds 1997 actief in Bolivia en ondersteunt de plaatselijke bevolking met haar enthousiaste en tomeloze inzet die zich richt op het verbeteren van de levensstandaard van kinderen in Cochabamba en omgeving. Een belangrijk project waar Anna al jaren in participeert is het realiseren van basisonderwijs en het bouwen van een school. De bouw van deze school is gefinancierd door donateurs uit Nederland die Stichting Atiy Nederland een warm hart toedragen. De donaties worden verder nog gebruikt voor aanverwante projecten waarover Anna hieronder schrijft.

Medische post

De dokter en verpleegster werken dagelijks van 9 uur tot ‘s middags 4 uur. In Bolivia is nieuwe regelgeving gekomen waardoor de medische post aan strengere eisen moet voldoen. Er komt meer papierwerk bij kijken. Een nieuwe voorschrift is bijvoorbeeld dat er voor gynaecologische onderzoeken een aparte ruimte beschikbaar moet zijn. Milton, de man van onze lerares Neysa, die erg handig is en een lasapparaat heeft, heeft een tussenwand gemaakt in de dokterskamer waardoor nu aan dit vereiste voldaan is.


Daarnaast zijn de dokter en verpleegster actief met bewustmakingcampagnes over bepaalde ziektes zoals hoge bloeddruk, diabetes, het nut van een papanicualau test (vaginale uitstrijkje), familie planning etc. Op vrijdagen is tot op heden een consult bij de dokter gratis. De tandarts werkt ook onafhankelijk. Als tegenprestatie voor het gebruik van de medische post behandelt hij elke woensdagmiddag gratis arme kinderen. Momenteel behandelen we de kinderen van de school in Kasa Huasa. Ik haal de kinderen met hun moeders dan op met mijn busje. De toestanden van sommige gebitjes is erbarmelijk. We geven de kinderen dan ook nog een tandenborstel en een klein tubetje met tandpasta met uitleg erbij en hopelijk wordt daarmee erger voorkomen.

Individuele noodhulp

Samen met Milton, hebben we hard gewerkt om de woonomstandigheden te verbeteren van een hoogzwangere vrouw, Dona Justina, met vijf kleine kinderen. De vader is er niet en de moeder moest de voormalige woning verlaten. Ze heeft toen een woning betrokken die in Nederland een “anti-kraakwoning” genoemd zou worden. Eigenlijk zijn dat in Bolivia onbewoonbare woningen die maar half af gebouwd zijn omdat de eigenaar nog niet voldoende geld heeft om ze af te bouwen. Meestal zijn de woningen van eigenaren die in het buitenland werken en later met het gespaarde geld terug keren naar Bolivia om hun woning af te bouwen. Om te voorkomen dat iemand anders in de tussentijd bezit neemt van de half afgebouwde woning wordt er geregeld dat iemand de woning betrekt zonder daar huur voor te hoeven betalen.


Met hulp van Milton zijn er dus wat noodzakelijke aanpassingen gedaan aan de woonruimte. We hebben de ramen provisorisch dichtgemaakt met plastic platen. Er is een metalen deur voor in de woning gelast want dat was de goedkoopste oplossing. Milton heeft een lasapparaat en wij hebben een slijptol; gereedschap dat onmisbaar is voor dit soort klussen. Milton heeft ook nog de bedradingen van de elektriciteit opnieuw aangelegd. Het was een levensgevaarlijk situatie. Draden moesten in elkaar gehaakt worden om de lamp te laten branden. Met donatiegeld hebben we daar materiaal voor gekocht: een stopcontact, een lichtschakelaar en een rol kabels. Je kunt wel zeggen dat Milton, die onderwijzer is van beroep, gouden handjes heeft. Hij is een persoon die bereid is om zijn talenten te gebruiken om mensen onbaatzuchtig uit de brand te helpen. We zijn daar twee volle dagen aan het werk geweest. De woning is voor Dona Justina en haar kinderen dankzij deze hulp veilig en bewoonbaar geworden. Met de eigenaar van de woning is afgesproken dat ze daar op zijn minst twee jaar kan blijven wonen.


De kinderen van Dona Justina kinderen nemen alle vijf deel aan de projecten van Atiy. Jaren geleden heb ik het gezin geholpen door hen tweepersoonsbedden, een tafel en een ladekast te geven die waren aangeschaft met donatiegeld.

De oudste dochter, Dalia, vind het heel erg dat haar moeder opnieuw in verwachting is omdat zij zich heel erg bewust is van de armoedige situatie waar zij nu al jarenlang in leven. Haar moeder is economisch niet in staat om voor al haar kinderen te zorgen. Dalia zit in de achtste klas en werkt in de weekenden als serveerster in een restaurant om wat geld te verdienen voor haar familie.


Ik heb natuurlijk wel duidelijk uitgelegd aan de moeder dat het erg onverantwoordelijk is om al deze kinderen zo op de wereld te zetten. Inmiddels is het baby’tje geboren. Het is een meisje, gelukkig gezond. Ze is geboren met een keizersnee en tevens is er gelijktijdig een sterilisatie bij die moeder gedaan. Aan die geboortegolf is nu gelukkig een einde gekomen. De vader werkt in Argentinië en komt rond kerst voor een maand naar huis om daarna waarschijnlijk niks meer van zich te laten horen. Het is wenselijk dat deze vader ook zijn verantwoordelijkheden neemt ten opzichte van zijn familie.


Zo zijn er regelmatig vrouwen met kinderen die bij ons komen met een hulpvraag omdat ze in een crisissituatie beland zijn. Wat dat betreft is het heel goed is dat we het eetzaalproject hebben. We kunnen hen zo op zijn minst altijd een maaltijd, levensmiddelen en groenten uit onze groentetuin aanbieden. Verder kunnen we hen nog kleding, dekens en soms meubilair geven als dat nodig is. Door met ons in contact te treden kunnen ze praten met andere moeders die bij ons in het project werken. De vrouwen krijgen medeleven en advies wat ze kunnen doen. Ze voelen zich geholpen met wat we kunnen geven. Het zijn meestal problemen in de relationele sfeer, ontstaan door armoede en alcoholmisbruik. Vaak is er sprake van geweld en agressie in de familie.

Kasa Huasa

De bouw van de tweede verdieping van de school is zodanig gereed dat er nu begonnen kan worden met de bouw van het dak. Vanuit Atiy hebben we besloten om een dak van de drie lokalen op de tweede verdieping te financieren. Tevens betalen we het hekwerk rondom de trap naar boven zodat er geen kinderen naar beneden kunnen vallen. Inmiddels hebben we hier een aanbetaling voor gedaan. We financieren maar een deel van het dak omdat de overheid eerder beloofd had de school verder af te bouwen. Die belofte is zij tot op heden nog niet nagekomen. Omdat de school urgent een extra lokaal nodig heeft, (er gaan daar nu 120 leerlingen naar school) hebben we besloten om dit te doen. Hopelijk maakt de overheid zijn beloftes gauw waar.

Vrijwilligers

Er zijn weer een aantal zeer enthousiaste en gedreven vrijwilligers actief geweest binnen de projecten van Atiy.


Alejandra en Vincente hebben een aantal maanden heel actief gewerkt in San Antonio de Buena Vista. Vincente heeft in de groentetuin een mooi kippenhok gebouwd, die nu bewoond wordt door ongeveer 15 kippen en een aantal hanen.
Een van die hanen is inmiddels al in de soep beland. We hebben namelijk te veel hanen en dat is niet goed, daar krijgen ze ruzie van. Het is de bedoeling om uiteindelijk op een aantal van 25 kippen uit te komen. Een haan daarbij is denk ik voldoende. Inmiddels heeft een kip haar eieren uitgebroed en daar zijn drie kuikentjes uit gekomen. Dat was wel bijzonder. We hadden ook nog een nestje met een kolibri in de tuin.


Na hun vertrek is er nog een koppel heel erg actief geweest, Terence en Sofia. Hij stak zijn handen flink uit de mouwen overal waar het nodig was en zij kon met haar achtergrond als psychologe veel hulp bieden aan kinderen individueel op de school Atiy en bij ons in het project.


Afgelopen zomer heeft een voormalig vrijwilliger, Rik, nog een bezoek gebracht aan de projecten van Atiy. In 2003 is hij bijna een jaar heel actief geweest in het schoolproject Atiy. Tijdens zijn bezoek nu heeft hij filmopnamen gemaakt van de verschillende projectonderdelen van Atiy. Hij was erg enthousiast over de ontwikkelingen in de afgelopen jaren die hij nu met eigen ogen heeft kunnen zien. We zijn dan natuurlijk ook erg benieuwd naar de opnamen en indien mogelijk zullen we die op de website plaatsen!

Verjaardagsfeest in de eetzaal

In mei hebben we een groot verjaardagsfeest georganiseerd in de eetzaal voor alle kinderen die jarig waren geweest dit jaar. Dat waren ze natuurlijk allemaal ;-)
Er was natuurlijk taart, maar ook een clown en iedereen kreeg een mooie ballon. Ook was er veel muziek en dans, zaklopen, stoelendans en touwtrekken. Voor alle kinderen was er ook nog een klein cadeautje. Het was een leuk feest waar alle kinderen echt van genoten hebben.

Naar het circus

We hebben speciale donatie gehad van een ex onderwijzeres student uit België waarmee we een bezoek hebben kunnen brengen aan het circus, niet alleen de kinderen van ons project maar ook een groot aantal kinderen van de school in Kasa Huasa hebben we hun daarvoor uitgenodigd. De kinderen vonden het geweldig.Acties in Nederland

Dankzij enthousiaste verhalen over de projecten van Atiy die in Nederland gedeeld worden, ontstaan er heel veel leuke initiatieven door verschillende mensen in Nederland om geld te werven voor de kinderen in Bolivia. Op scholen worden sponsorwandeltochten gelopen of zelfgemaakte spulletjes verkocht. Er wordt meegelopen aan de wandelvierdaagse met sponsoring voor Atiy. In plaats van relatiegeschenken te geven maken zakenrelaties schenkingen over naar Atiy bij de opening van een nieuw bedrijf of bij een jubileum. Ook tijdens feestjes wordt er steeds vaker gevraagd om een donatie in een pot te doen in plaats van een cadeautje. Het is zo geweldig dat er op die manier door zoveel mensen wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de projecten waardoor zoveel mooie dingen voor de kinderen gerealiseerd kunnen worden! We zijn heel erg dankbaar voor alle kleine en grote giften die we mogen ontvangen en kiezen er daarom voor hier niemand uitzonderlijk bij naam te noemen. Op de website en de facebookpagina van Atiy kunt u meer lezen over specifieke acties en doelen die we daarmee hebben kunnen realiseren in Bolivia. In ieder geval hartelijk dank voor alle steun en vertrouwen en hopelijk kunnen we nog lang zo door gaan!

EERDERE BERICHTEN