Het Eetzaalproject en de Huiswerkbegeleiding

 

Begin februari, bij de start van het nieuwe schooljaar, zijn we begonnen met het geven van een warme middagmaaltijd aan arme schoolkinderen. Ook hebben we aan ongeveer 100 arme kinderen schoolmateriaal kunnen gegeven, wat al een waardevolle steun aan hen biedt. Aan een aantal leerlingen hebben we ook de schoolboeken en schooluniformen gegeven. Helaas moeten ouders hier in Bolivia zelf voor al het materiaal en boeken zorgen. Voor heel veel families is dat heel moeilijk. 

 

Op 6 maart, na carnaval, zijn we weer begonnen met het huiswerkbegeleidingsproject. Net als vorig jaar, hebben we daarvoor drie lokalen in gebruik en zijn er drie onderwijzers werkzaam in de huiswerkbegeleiding. Kinderen gaan hier maar halve dagen naar school en krijgen daarom heel veel huiswerk mee. Van de ouders wordt verwacht dat zij hun kind daarmee helpen. Maar helaas zijn veel ouders zelf niet geschoold waardoor zij de kinderen die hulp niet kunnen bieden. Er zijn ook veel een- oudergezinnen die geen mogelijkheid hebben om hun kinderen te helpen. De kinderen moeten dan zelf maar uitzoeken hoe ze het huiswerk maken. Deze kinderen kunnen deelnemen aan het huiswerkbegeleidingsproject.

 

Het gaat om kinderen met zorgelijke thuissituaties. Hele arme ouders die geen vast inkomen hebben en leven van dag tot dag. Gezinnen die door ziekte, handicap of ongeluk getroffen zijn en daardoor amper kunnen rondkomen. Gezinnen die van de campo (platteland) zijn geëmigreerd en met niets naar de stad zijn gekomen om daar hun geluk te beproeven en met niets een nieuwe toekomst willen beginnen.  Zonder de hulp die we geven zouden die kinderen niet naar school kunnen of de school verlaten omdat ze niet mee kunnen komen. Hiermee voorkomen we dat de kinderen op straat belanden.

 

 

Please reload

EERDERE BERICHTEN

February 12, 2020

August 9, 2019

August 9, 2019

April 5, 2019

Please reload

ARCHIEF

Please reload

Please reload

TAG

MUCHAS GRACIAS!

 

Contact

Stichting Atiy Nederland

Tel. +31 (0)6 13758084

info@atiy.nl

Post adres (NL)

Peereboom 30

6074 DH Melick

 

Bank

NL36ABNA0517760207

T.n.v. Stichting Atiy Nederland

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Disclaimer

Atiy is een ANBI geregistreerde organisatie. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Ons fiscaal nummer is 8079.67.944 / dosnr 40669