top of page

Medische post

In 2007 werd een medische post gerealiseerd in de buurt van de Atiy-school in San Antonio de Buena Vista. Deze kreeg de naam Centre de Salud Madre Theresa. In 2008-2009 werd de medische post in gebruik genomen. Vijf ochtenden per week was er een arts en verpleegkundige aanwezig. De lokale bevolking kon hier terecht voor een consult. Er was dringend behoefte aan, omdat er geen medische post bereikbaar was voor de lokale bevolking. In 2009 start er een tandarts die begint met een dagdeel per week om de kinderen met klachten te behandelen.

In 2014-2015 worden de activiteiten vanuit de medische post uitgebreid. Er worden voorlichtingsbijeenkomsten over gezondheid en hygiëne verzorgd voor de lokale bevolking. In 2015 wordt de medische post verbouwd en komt er een aparte behandelkamer. In 2019 is besloten de medische post te sluiten wegens vernieuwde Boliviaanse wetgeving en het feit dat er door andere medische posten in de nabijheid reeds in die behoefte werd voorzien.

bottom of page