top of page

Schooltuinproject (tuinbouw)

In 2004 werd bij de Atiy-school een schooltuinbouwproject gestart. Aan kinderen en moeders werd geleerd om verschillende gewassen te verbouwen. Dit had ook ten doel om hen te leren dat gevarieerde voeding belangrijk is voor de gezondheid. In 2005-2006 werd het tuinbouwproject uitgebreid met de bouw van kassen. Hierdoor konden grotere hoeveelheden gewassen worden verbouwd.

In 2012 werd het tuinbouwproject herontdekt. Het werd een paar jaar daarvoor beheerd door zusters die een kinderopvang hadden op het terrein. In die jaren raakte het tuinbouwproject erg verwaarloosd. Met veel verenigde krachten en donaties werd het project nieuw leven in geblazen.

Op dit moment in 2022 wordt er nog steeds veel gebruik gemaakt van het schooltuinproject. Een aantal moeders verbouwen onder andere sla, die vervolgens in de keuken wordt gebruikt in de maaltijden voor de kinderen.

bottom of page